Sáng tạo với chất Việt

Rất nhiều gợi ý đã được các bạn gen Z chia sẻ trong buổi workshop “Sáng tạo với chất Việt” vừa được tổ chức gần đây.